Hytter

Bellevue

Dette er en familiehytte på 64 kvadratmeter som ligger helt på toppen av Marivoll.

Måken

Familiehytte på 56 kvadratmeter bestående av to soverom, stue, kjøkken og bad.

Ternen

Familiehytte på 56 kvadratmeter bestående av to soverom, stue, kjøkken og bad.

Utsikten

Familiehytte på 56 kvadratmeter bestående av to soverom, stue, kjøkken og bad.

Karistua

Hytte på 54 kvadratmeter med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Maristua

Hytte på 54 kvadratmeter med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Solstua

Hytte på 54 kvadratmeter med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Blåklokke

Hytte på 40 kvadrameter med to soverom, stue, kjøkken og bad.

Hvitveis

Hytte på 40 kvadrameter med to soverom, stue, kjøkken og bad

Røsslyng

Hytte på 40 kvadrameter med to soverom, stue, kjøkken og bad.